>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
991. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หมายเลขทะเบียน ๗ กษ ๙๑๙๙ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2562
992. จ้างจัดพิมพ์รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2562
993. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
994. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
995. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
996. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
997. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
998. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
999. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
1000. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562