>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
121. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
122. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
123. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
124. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
125. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
126. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
127. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
128. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
129. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
130. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563