>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
201. จ้างจัดพิมพ์รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2562
202. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
203. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
204. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
205. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
206. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
207. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
208. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
209. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
210. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562