>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
261. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
262. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
263. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
264. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
265. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
266. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
267. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
268. จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สากล ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2562
269. เช่าอุปกรณ์ในการจัดห้องประชุม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2562
270. ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท สปอตสกู๊ปรายการ และภาพยนต์สั้น เพื่อเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-01-2562