>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
381. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
382. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
383. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
384. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
385. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
386. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
387. ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกอาคาร พร้อมติดตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-02-2562
388. จ้างจัดพิมพ์รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-02-2562
389. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-02-2562
390. จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ทำเนียบโทรศัพท์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-02-2562