>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
441. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
442. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
443. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
444. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
445. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
446. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
447. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
448. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
449. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
450. ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกอาคาร พร้อมติดตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-02-2562