>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
491. จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๔๐ ที่นั่ง (พร้อมคนขับ) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2562
492. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
493. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
494. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
495. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
496. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
497. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
498. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
499. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
500. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562