>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
541. จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามโครงการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย และประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2562
542. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หมายเลขทะเบียน ๗ กษ ๙๑๙๙ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2562
543. จ้างจัดพิมพ์รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2562
544. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
545. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
546. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
547. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
548. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
549. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
550. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562