>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
581. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
582. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
583. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
584. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
585. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
586. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
587. ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกอาคาร พร้อมติดตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-02-2562
588. จ้างจัดพิมพ์รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-02-2562
589. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-02-2562
590. จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ทำเนียบโทรศัพท์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-02-2562