>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
711. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หมายเลขทะเบียน ๗ กษ ๙๑๙๙ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2562
712. จ้างจัดพิมพ์รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2562
713. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
714. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
715. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
716. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
717. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
718. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
719. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
720. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562