>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
731. จ้างซ่อมแซมรถประจำตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หมายเลขทะเบียน ฆช ๙๑๕๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-05-2561
732. จ้างจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-05-2561
733. จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2561
734. จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2561
735. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-04-2561