>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
81. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
82. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
83. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
84. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
85. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
86. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
87. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
88. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
89. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
90. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563