เปลี่ยนการแสดงผล 
 
ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) ของผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 7 วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 20 ก.ย. 2562

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะผู้อบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 7 ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

      1. เข้ารับการเจาะเลือดและรับฟังวิทยากรบรรยายสาธิตการทำ CPR ซึ่งเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีช่วยชีวิตผู้ป่วยหมดสติ ฝึกวิธีการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)

          2. เยี่ยมชมโถงเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมและช่วยเหลือผู้ป่วยที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

          3. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตามจิตศรัทธา

 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด บทความทางวิชาการ