ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ ๗๓ ปี วันชาติอินโดนีเซีย (18/09/2561)


เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ ๗๓ ปี วันชาติอินโดนีเซีย (73rd Anniversary of the Independence Day of the Republic of Indonesia) ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร