ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก (28/09/2561)


นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายบุญส่ง กุลบุปผา นายปัญญา อุดชาชน นายวรวิทย์ กังศศิเทียม และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก ระหว่างวันที่ ๒๗ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑