ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Hédi Guediri ประธานศาลสูงสุดแห่งสาธารณรัฐตูนีเซีย (03/10/2561)


นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายบุญส่ง กุลบุปผา นายปัญญา อุดชาชน นายวรวิทย์ กังศศิเทียม และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Hédi Guediri ประธานศาลสูงสุดแห่งสาธารณรัฐตูนีเซีย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการชั่วคราว เพื่อพิจารณาความเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของร่างกฏหมาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. Sami Jerbi  ที่ปรึกษาประธานศาลสูงสุดแห่งสาธารณรัฐตูนีเซีย พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ ที่ทำการคณะกรรมาธิการ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑