ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายเชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ (20/11/2561)


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายเชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร