สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดกิจกรรมกีฬาสีสามัคคี สานสัมพันธ์ “ศร.เกมส์”


เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดกิจกรรมกีฬาสีสามัคคี สานสัมพันธ์ "ศร.เกมส์” โดยได้รับเกียรติจากนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ สนามกีฬาศาลปกครอง