สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๑


เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร