ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้การต้อนรับสมาชิกสภาแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก (03/01/2562)


      นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ Ms. Aliki Pasipoularidou สมาชิกสภาแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โอกาสนี้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถานที่ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับระบบศาลในประเทศไทยและศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องรับรองและห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ