ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๗


นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๗ โดยมีนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย โอกาสนี้นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพบปะและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมพลูแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒