ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ ๑๙ ปี (10/04/2562)


เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ ๑๙ ปี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร