ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามไว้อาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ (03/06/2562)


ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ นายนุรักษ์  มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามไว้อาลัย พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ณ ห้องรับรองทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒