นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะเข้าร่วมการประชุม ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย (14/05/2562)


นายนุรักษ์ มาประณีต  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี  นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุม St. Petersburg International Legal Forum ครั้งที่ ๙ ในหัวข้อ "Constitutional Identity and Universal Values: the Art of Balance” ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒