นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลอุทธรณ์แห่งเมืองเบอร์เก้น ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (16/05/2562)


นายนุรักษ์ มาประณีต  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเยี่ยมคารวะ Ms. Magni Elsheim ประธานศาลอุทธรณ์แห่งเมืองเบอร์เก้น ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ในการนี้ คณะผู้แทนไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับประธานศาลอุทธรณ์แห่งเมืองเบอร์เก้น Mr. Martin Tenold และ Mr. Rolf StrØm, Preciding ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แห่งเมืองเบอร์เก้น Ms. Kari Tepstad Utvaer ผู้อำนวยการศาลอุทธรณ์แห่งเมืองเบอร์เก้น และ Ms. Anders Hoff หัวหน้าสำนักงานศาลอุทธรณ์แห่งเมืองเบอร์เก้น เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒