ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (2561-05-18)      สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบงานคดีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานด้านคดี จากเจ้าหน้าที่ของสำนักคดี ๑ – ๕ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้โครงการจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโดยร่วมกับ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจน้ำ ณ โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้มอบจักรยาน ชุดกีฬา สิ่งของอุปโภคให้แก่โรงเรียน และได้มอบกระเป๋าพร้อมด้วยผ้าขนหนูสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ชุมชนดังกล่าว