การประชุมระหว่างประเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๖ ปี ของการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญ แห่งสาธารณรัฐตุรกี ในหัวข้อ “การประเมินผลในช่วงห้าปีแรกของการยื่นคำร้องตรงโดยประชาชน” (30/05/2561)


นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๖ ปีของการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกีในหัวข้อ "การประเมินผลในช่วงห้าปีแรกของการยื่นคำร้องตรงโดยประชาชน” ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี