>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1041. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
1042. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
1043. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
1044. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
1045. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
1046. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
1047. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
1048. ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกอาคาร พร้อมติดตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-02-2562
1049. จ้างจัดพิมพ์รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-02-2562
1050. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-02-2562