>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
101. ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๕๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-01-2564
102. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 7 กษ 9155 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-01-2564
103. จ้างจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือเสียงระบบเดซี่สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-01-2564
104. จ้างจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือเสียงระบบเดซี่สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-01-2564
105. จ้างแปลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ/คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2564
106. ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07-01-2564
107. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-01-2564
108. จ้างตัดแต่งและบำรุงรักษาต้นไม้อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2564
109. จ้างพิมพ์คู่มือผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2564
110. จ้างพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติอัจฉริยะ (Intelligent Chat Bot) 05-01-2564