>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
231. จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 04-12-2563
232. จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 04-12-2563
233. จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 04-12-2563
234. จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 04-12-2563
235. จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 7 กร 252 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2563
236. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2563
237. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2563
238. ซื้อเครื่องควบคุมความชื้น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2563
239. ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-11-2563
240. ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๖ รายการ (๑๓ หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-11-2563