สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานงานเพื่อพัฒนาสัมฤทธิผลและสมรรถนะองค์กร


สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานงานเพื่อพัฒนาสัมฤทธิผลและสมรรถนะองค์กร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รับเกียรติจากนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ในการนี้มีนายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมด้วย ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโยโกะ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี