ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๘ ปี ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (13/07/2562)


เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มอบหมายให้นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๘ ปี ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร