ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ (22/07/2562)


     นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับนายฮาซัน โฟเอ็ส ซิดดีกี (Mr. Hasan Foez Siddique) ประธานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ และศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประธานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร