ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานและโครงการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” (13/08/2563)


เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานและโครงการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” โดยมีผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานและโครงการได้ ณ ห้องลาเวนเดอร์ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร