เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม ท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์) (09/09/2563)


เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์) ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี