ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็น พระราชกุศล และร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13/10/2563)


เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง ต่อมาในเวลา ๑๗.๐๐ น. นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และนายบุญเสริม นาคสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ได้เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งอมรินทร วินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง และในเวลา ๑๙.๑๙ น. วันเดียวกัน พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร