ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานผ้าพันคอจิตอาสา ๙๐๔ และหมวก (สีม่วง) แก่ผู้สนับสนุนอาหารพระราชทานในวาระต่าง ๆ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล (2563-10-29)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพันคอจิตอาสา ๙๐๔ และหมวก (สีม่วง) แก่ผู้สนับสนุนอาหารพระราชทานในวาระต่าง ๆ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในการนี้นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต