ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ ดร.เซลีน-อแก็ธ คาโร (Dr. Céline-Agathe Caro) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย (17/11/2563)


เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ ดร.เซลีน-อแก็ธ คาโร (Dr. Céline-Agathe Caro) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ร่วมหารือกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร