สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (2563-11-25)เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร