เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนในระดับจังหวัด วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ (26/01/2555)


โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัญธรรมนูญแก่ประชาชนในระดับจังหวัด เรื่อง "รัฐธรรมนูญกับประชาชน" วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา